Více zařízení s procesory Intel® Core™ 12. generace

Více zařízení s procesory Intel® Core™ 12. generace

This poll has ended (since 1 month).
soutez
evo

1 V porovnání s předchozí generací procesorů.
2 Funkce přizpůsobení záběru podle umístění obličejů a korekce světla nejsou k dispozici ve všech modelech. Podrobnější specifikace získáte od výrobce systému.
3 V porovnání se standardní sítí Wi-Fi. Závisí na požadavcích na směrovač a dostupném signálu. Více na intel.com/PerformanceIndex (nabídka Connectivity). Výsledky se mohou lišit. Více na intel.com/evo.
4 K dispozici pouze v systémech Windows.
5 Výsledky se mohou lišit. Více na intel.com/evo.
Technologie Intel mohou vyžadovat podporovaný hardware, software nebo aktivaci služeb. Žádný produkt ani komponenta nemohou být naprosto bezpečné. Vaše náklady a výsledky se mohou lišit.
© Intel Corporation. Intel, logo Intel a další značky Intel jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností. Další názvy a značky mohou být majetkem jiných osob.